Natychmiastowe pobranie oprogramowania

Opro­gra­mo­wanie
roz­pocz­nij pobie­ranie teraz

Pomoc przy konfiguracji 022 - 292 2400

Pomoc przy konfiguracji
022 - 292 2400

Informacje na temat numeru VAT

 

Numer VAT zaczyna się od dwuliterowego kodu kraju UE.
Jeśli siedziba Państwa firmy znajduje się w Niemczech, kodem kraju będzie DE.
Pełny numer identyfikacji podatkowej w Niemczech składa się z 9 cyfr. Prawidłowym numerem VAT byłby np. numer DE123456789.

Poniżej znajdą Państwo tabelę z informacjami o numerach VAT wszystkich pozostałych krajów UE:

AT Austria ATU99999999 Blok złożony z 9 znaków, gdzie pierwszy znak po prefiksie to zawsze „U”.
BE Belgia BE0999999999 lub BE9999999999 Blok złożony z 10 cyfr, do starych numerów dziewięcioznakowych dodawana jest na początku cyfra 0.
BG Bułgaria BG999999999 lub
BG9999999999
Blok złożony z 9 lub 10 cyfr
CY Cypr CY99999999L Blok złożony z 9 znaków, ostatni znak musi być literą.
CZ Czechy CZ99999999 lub
CZ999999999 lub
CZ9999999999
Blok złożony z 8, 9 lub 10 cyfr
DE Niemcy DE999999999 Blok złożony z 9 cyfr
DK Dania DK99999999 Blok złożony z 8 cyfr
EE Estonia EE999999999 Blok złożony z 9 cyfr
GR Grecja EL999999999 Prefiks EL, czyli kod ISO 639-1 dla języka greckiego, po którym następuje blok złożony z 9 cyfr, identyczny jak numer identyfikacji podatkowej firmy, Α.Φ.Μ. (AFM). W przypadku starszych numerów identyfikacji podatkowej, które nie mają 9 cyfr, między kodem EL a numerem wstawiane są zera. Ostatnia cyfra to cyfra kontrolna zawarta w numerze Α.Φ.Μ.
ES Hizpania ESX9999999X Blok złożony z 9 znaków. Pierwszy i ostatni znak mogą być cyframi lub cyfrą i literą, ale nie mogą oba być cyfrą. Numer składa się z kodu „ES”, po którym następuje CIF (Código de Identificación Fiscal) lub w przypadku wolnych zawodów (Autónomos)  NIF (Número de Identidad Fiscal).
FI Finlandia FI99999999 Blok złożony z 8 cyfr
FR Francja FRXX999999999 Blok złożony z 2 znaków, które mogą być cyframi lub cyfrą i literą, po których następuje blok złożony z 9 cyfr
GB Zjednoczone Królestwo

GB999999999 lub
GB999999999999[16] lub
GBGD999[17] lub
GBHA999[18] (DE)

Blok złożony z 9 lub 12 cyfr lub blok złożony z 5 znaków
  Wyspa Man GB – uwaga: Wyspa Man nie jest członkiem UE.
HR Chorwacja HR99999999999 Blok złożony z 11 cyfr
HU Węgry HU99999999 Blok złożony z 8 cyfr
IE Irlandia IE9S99999L lub
IE9999999LI
Blok złożony z 8 znaków, drugi znak może, a ostatni musi być być literą lub blok złożony z 7 cyfr, po których następuje jedna litera od A do W oraz jedna litera od A do I
IT Włochy IT99999999999 Blok złożony z 11 cyfr
LT Litwa LT999999999 lub
LT999999999999
Blok złożony z 9 lub 12 cyfr
LU Luksemburg LU99999999 Blok złożony z 8 cyfr
LV Łotwa LV99999999999 Blok złożony z 11 cyfr
MT Malta MT99999999 Blok złożony z 8 cyfr
NL Holandia NL999999999B99 Blok złożony z 12 znaków. 10. znak po prefiksie to zawsze litera „B”.
PL Polska PL9999999999 Blok złożony z 10 cyfr
PT Portugalia PT999999999 Blok złożony z 9 cyfr
RO Rumunia RO999999999 Blok złożony z co najmniej 2 a maksymalnie 10 cyfr
SE Szwecja SE999999999999 Blok złożony z 12 cyfr
SI Słowenia SI99999999 Blok złożony z 8 cyfr
SK Słowacja SK9999999999 Blok złożony z 10 cyfr
SM San Marino SM 999 lub SM 99999 (przykłady) różne liczby znaków – uwaga: San Marino nie jest członkiem UE. 


Źródło informacji: https://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

 

Ostatnio oglądane
Live Chat Live Chat