Natychmiastowe pobranie oprogramowania

Opro­gra­mo­wanie
roz­pocz­nij pobie­ranie teraz

Pomoc przy konfiguracji 022 - 292 2400

Pomoc przy konfiguracji
022 - 292 2400

Microsoft SQL Server 2019 - wydajny DBMS firmy Microsoft

Z systemem Microsoft SQL Server 2019 oprogramowanie do zarządzania bazami danych Microsoftu wchodzi w nowy wymiar. Opierając się na architekturze popularnej poprzedniej wersji, amerykański producent oprogramowania zwiększył efektywność, dopracował wiele szczegółów i dodał kilka nowych funkcji dla lepszej elastyczności i wydajności. SQL Server znowu jest dostępny w dwóch wersjach. Podczas gdy małe i średnie firmy zdecydują się na standardową wersję Microsoft SQL Server 2019, duże przedsiębiorstwa skorzystają z licznych dodatkowych funkcji wersji Enterprise.

SQL Server 2019 stwarza optymalne warunki do obsługi big data i pracy w chmurze

Po SQL Server 2017 Microsoft skupił się jeszcze bardziej na kwestiach takich jak big data, uczenie maszynowe i praca w chmurze. Dzięki integracji struktury big data Apache Spark i systemu plików HDFS (Hadoop Distribute File System) firmy, które zakupią Microsoft SQL Server 2019, będą świetnie przygotowane na czekające je w przyszłości jeszcze większe zadania związane z big data. Są to bowiem dwie najważniejsze obecnie struktury. Ponadto oprogramowanie do orkiestracji kontenerów Kubernetes umożliwia elastyczne wykonywanie zadań. W obecnej wersji odbywa się to zarówno lokalnie, jak i w różnych chmurach publicznych.

Kolejnym plusem w zmaganiach z dużymi ilościami danych nawet do 100 terabajtów są nowe funkcje, takie jak magazynowanie danych i przetwarzanie transakcji online (OLTP), a także zmodyfikowana technologia magazynowania PolyBase. Teraz użytkownicy mogą realizować żądania danych przechowywanych w Hadoop lub Azure Blob Storage. Uzupełnieniem tego atrakcyjnego pakietu jest rozszerzona obsługa magazynu Azure, a także klastrów Hadoop Cloudera i Hortonworks. Nowe łączniki umożliwiają użytkownikom również wygodne korzystanie z SQL Server do wysyłania zapytań do baz danych, takich jak Oracle, MongoDB i Tera Data. 

Pozostałe nowe funkcje SQL Server 2019 w skrócie

 • Rozszerzone funkcje przetwarzania diagramów.
 • SQL Server 2019 obsługuje bezpośrednie wykonywanie kodu Java.
 • Nazwa SQL Operations Studios została zmieniona na Azure Data Studio.
 • Złożone procesy ETL (extract, transform, load) zostały wyeliminowane dzięki kompleksowej wirtualizacji danych.
 • Wprowadzenie „bezpiecznych enklaw” oprócz funkcji „Always Encypted” jeszcze lepiej chroni wrażliwe dane.
 • Lepsze zarządzanie indeksem redukuje wąskie gardła wydajności i przestoje.
 • Rozszerzenie grup o wysokiej dostępności zwiększa liczbę działających równolegle replik z 3 w SQL Server 2017 do 5 w obecnej wersji.

Licencjonowanie Microsoft SQL Server 2019

Jeśli chodzi o licencjonowanie, Microsoft stosuje model z wersji 2017 również dla SQL Server 2019. Tak jak do tej pory, firmy decydujące się na zakup Microsoft SQL Server 2019 mają do wyboru dwie opcje licencjonowania. Przy zakupie SQL Server Standard firmy mogą skorzystać z licencjonowania według rdzeni procesora (licencje procesora) lub licencjonowania według serwerów i odpowiednich licencji dostępowych (licencje serwera/CAL). W przypadku wersji Enterprise dostępne jest z kolei tylko licencjonowanie według rdzeni. 

Jeśli chodzi o licencje CAL, firmy mogą wybrać licencje CAL na użytkownika lub licencje CAL na urządzenie.Licencja CAL na użytkownika jest przypisana do użytkownika, który może korzystać z SQL Server 2019 z dowolnej stacji roboczej. Natomiast licencje CAL na urządzenie są przypisane do konkretnych urządzeń. Te z kolei mogą być używane przez dowolną liczbę pracowników. Oba rodzaje licencji można ze sobą dowolnie łączyć, dzięki czemu możliwe jest tworzenie i działanie systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Z systemem Microsoft SQL Server 2019 oprogramowanie do zarządzania bazami danych Microsoftu wchodzi w nowy wymiar. Opierając się na architekturze popularnej poprzedniej wersji, amerykański... dowiedzieć się więcej »
Zamknąć okno
Microsoft SQL Server 2019 - wydajny DBMS firmy Microsoft

Z systemem Microsoft SQL Server 2019 oprogramowanie do zarządzania bazami danych Microsoftu wchodzi w nowy wymiar. Opierając się na architekturze popularnej poprzedniej wersji, amerykański producent oprogramowania zwiększył efektywność, dopracował wiele szczegółów i dodał kilka nowych funkcji dla lepszej elastyczności i wydajności. SQL Server znowu jest dostępny w dwóch wersjach. Podczas gdy małe i średnie firmy zdecydują się na standardową wersję Microsoft SQL Server 2019, duże przedsiębiorstwa skorzystają z licznych dodatkowych funkcji wersji Enterprise.

SQL Server 2019 stwarza optymalne warunki do obsługi big data i pracy w chmurze

Po SQL Server 2017 Microsoft skupił się jeszcze bardziej na kwestiach takich jak big data, uczenie maszynowe i praca w chmurze. Dzięki integracji struktury big data Apache Spark i systemu plików HDFS (Hadoop Distribute File System) firmy, które zakupią Microsoft SQL Server 2019, będą świetnie przygotowane na czekające je w przyszłości jeszcze większe zadania związane z big data. Są to bowiem dwie najważniejsze obecnie struktury. Ponadto oprogramowanie do orkiestracji kontenerów Kubernetes umożliwia elastyczne wykonywanie zadań. W obecnej wersji odbywa się to zarówno lokalnie, jak i w różnych chmurach publicznych.

Kolejnym plusem w zmaganiach z dużymi ilościami danych nawet do 100 terabajtów są nowe funkcje, takie jak magazynowanie danych i przetwarzanie transakcji online (OLTP), a także zmodyfikowana technologia magazynowania PolyBase. Teraz użytkownicy mogą realizować żądania danych przechowywanych w Hadoop lub Azure Blob Storage. Uzupełnieniem tego atrakcyjnego pakietu jest rozszerzona obsługa magazynu Azure, a także klastrów Hadoop Cloudera i Hortonworks. Nowe łączniki umożliwiają użytkownikom również wygodne korzystanie z SQL Server do wysyłania zapytań do baz danych, takich jak Oracle, MongoDB i Tera Data. 

Pozostałe nowe funkcje SQL Server 2019 w skrócie

 • Rozszerzone funkcje przetwarzania diagramów.
 • SQL Server 2019 obsługuje bezpośrednie wykonywanie kodu Java.
 • Nazwa SQL Operations Studios została zmieniona na Azure Data Studio.
 • Złożone procesy ETL (extract, transform, load) zostały wyeliminowane dzięki kompleksowej wirtualizacji danych.
 • Wprowadzenie „bezpiecznych enklaw” oprócz funkcji „Always Encypted” jeszcze lepiej chroni wrażliwe dane.
 • Lepsze zarządzanie indeksem redukuje wąskie gardła wydajności i przestoje.
 • Rozszerzenie grup o wysokiej dostępności zwiększa liczbę działających równolegle replik z 3 w SQL Server 2017 do 5 w obecnej wersji.

Licencjonowanie Microsoft SQL Server 2019

Jeśli chodzi o licencjonowanie, Microsoft stosuje model z wersji 2017 również dla SQL Server 2019. Tak jak do tej pory, firmy decydujące się na zakup Microsoft SQL Server 2019 mają do wyboru dwie opcje licencjonowania. Przy zakupie SQL Server Standard firmy mogą skorzystać z licencjonowania według rdzeni procesora (licencje procesora) lub licencjonowania według serwerów i odpowiednich licencji dostępowych (licencje serwera/CAL). W przypadku wersji Enterprise dostępne jest z kolei tylko licencjonowanie według rdzeni. 

Jeśli chodzi o licencje CAL, firmy mogą wybrać licencje CAL na użytkownika lub licencje CAL na urządzenie.Licencja CAL na użytkownika jest przypisana do użytkownika, który może korzystać z SQL Server 2019 z dowolnej stacji roboczej. Natomiast licencje CAL na urządzenie są przypisane do konkretnych urządzeń. Te z kolei mogą być używane przez dowolną liczbę pracowników. Oba rodzaje licencji można ze sobą dowolnie łączyć, dzięki czemu możliwe jest tworzenie i działanie systemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Ostatnio oglądane
Live Chat Live Chat