Natychmiastowe pobranie oprogramowania

Opro­gra­mo­wanie
roz­pocz­nij pobie­ranie teraz

Pomoc przy konfiguracji 022 - 292 2400

Pomoc przy konfiguracji
022 - 292 2400

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i Wasze zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Respektujemy Państwa prywatną sferę i Państwa prawo do prywatności. Każdy, kto kupuje przez internet, chce być pewnym, że jego dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Abyście mogli bezpiecznie korzystać z naszych ofert, gromadzimy dane o Was zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych. Dbając o Wasz komfort w czasie kolejnych odwiedzin naszej strony, informujemy Was, jakie dane o Was zostały przez nas zapisane i do czego będą one używane. 

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych osoby odpowiedzialnej pod adresem: [email protected]

Polityka prywatności i zgoda

1 Informacje ogólne

Państwa dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, karty kredytowej) będą przetwarzane przez nas zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych osobowych. Poniższe zasady informują o zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej strony internetowej. Jeśli jesteście Państwo przekierowywani poprzez linki na inne strony, prosimy o zaznajomienie się z zasadami, tam obowiązującymi.
Przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- z uwagi na względy interesu publicznego;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail / ew. nr. telefonu).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. 

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

2 dane gromadzone automatycznie

(1)    Państwa dane osobowe, gromadzone są tylko w celu realizacji zamówienia. Tak więc, by dostarczyć towar na przykład, imię i nazwisko oraz adres zostaną przekazane firmie kurierskiej.

(2)    Bez wyraźnej zgody oraz podstawy prawnej, dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Po całkowitym zrealizowaniu zamówienia, dalsze wykorzystanie danych zostanie uniemożliwione. Po wygaśniąciu okresu przewidzianego w prawie handlowym i podatkowym, dane Państwa zostają usunięte z bazy, chyba że zostaną przechowane za Waszą wyraźną zgodą.

3 analiza internetowa z Google Analytics

Strona sklepu internetowego pobiera w sposób zautomatyzowany dane dot. użytkowników na dwa sposoby:

  • Poprzez pliki cookies.
  • Za pośrednictwem systemu Google Analytics.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

System Google Analytics, to oprogramowanie monitorujące aktywność użytkowników korzystających z witryny. Do działania wykorzystuje ono Cookies, oraz kod zagnieżdżony na stronie. System ten nie daje możliwości bezpośredniego wglądu w dane osobowe użytkownika, lecz umożliwia profilowanie poszczególnych użytkowników pod pseudonimem. Google Analytics wykorzystywane jest przez Sklep Internetowy, w celu analizy wykorzystania poszczególnych stron Witryny, jak również sporządzania statystyk i analiz dotyczących bieżącej działalności Sklepu Internetowego. Dane używane do sporządzania statystyk i analiz, mają charakter zagregowany, toteż nie odnoszą się one w sposób bezpośredni do profilów poszczególnych klientów, ani osób odwiedzających Witrynę.

Poza plikami cookies oraz danymi systemu Google Analytics, sklep internetowy może pobierać dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów informatycznych, czyli tzw. logów, lub dzienników systemowych, które zawierają takie informacje jak: adres IP komputera użytkownika, adres strony odsyłającej, informacje systemie operacyjnym i przeglądarce komputera. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi Klienta, bądź użytkownika.Możliwe jest zapobieganie generowania informacji przez cookie, pobierając i instalując nastąpującą wtyczke przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4 Informacje na temat cookies

Aby zoptymalizować naszą stronę, używamy plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci komputera. Te pliki zostaję usówane po zamknięciu przeglądarki. Przechowywaniu plików cookie można zapobiecpoprzez wybranie w ustawieniach przeglądarki „cookies block”. Może to jednak mieć ograniczający wpływ na wyświetlanie strony.

5 Sozial Plug-in  Facebook

Na naszej stronie wykorzystywane są Sozial Plug-ins serwisów społecznościowych, takich jak Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Ałto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone loginem Facebook lub „plug-in Facebook”.Przegląd wtyczek Facebook dostepny jest tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, przeglądarka umożliwia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Dzięki tej integracji, Facebook otrzymuje informację, że że Państwa przeglądarka odwiedziła naszą stronę internetową, nawet jeśli nie macie konta na Facebook lub nie jesteście aktualnie zalogowani. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane do serwera w USA i tam przechowywane. Informacje te zostanopublikowane na Państwa profilu i wyświetlone znajomym. Aby dowiedzieć się wiącej o cel i zakresie zbierania danych przez Facebook, o swoich prawach i możliwościach ustawień, znajdziecie Państwo tutaj: http://www.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcecie, aby Facebook zbierał te informacje, należy wylogować się z Facebook, zanim odwiedzicie naszą stronę. Można całkowicie zablokować ładowanie wtyczek poprzez Add-Ons, na przykład z „Facebook Blocker” http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

6 Sozial Plug-in Twitter

Nasza strona używa Social Plugins mikroblogów Twitter, który jest obsługiwany przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są oznaczone logo Twitter w postaci niebieskiego symbolu Twitter. Przegląd wtyczek znajdziecie Państwo tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons. Kiedy użytkownik odwiedza naszą strone, przeglądarka umożliwia bezpośrednie połączenie z serweramiTwitter. Poprzez tą integrację, Twitter zostaje zawiadomiony o Państwa aktywności na naszej stronie, nawet jeśli nie masz konta na Twitter lub nie jesteś na nim zalogowany. Informacje te przekazywane są bezpośrednio do serwera w USA i tam sę przechowywane. Informacje te bądą również publikowane na Państwa koncie i pojawią się na liście kontaktów. Aby dowiedzieć się wiącej o cel i zakresie zbierania danych przez Twitter, o swoich prawach i możliwościach ustawień, znajdziecie Państwo tutaj: https://twitter.com/privacy. Jeśli nie chcecie, aby Twitter zbierał te informacje, należy wylogować się z Facebook, zanim odwiedzicie naszą stronę. Można całkowicie zablokować ładowanie wtyczek poprzez Add-Ons, na przykład z „NoScript”(http://noscript.net/).

7 Sozial Plug-In  Pinterest

Pinterest Inc.Pinterest to serwis społecznościowy, w któtym użytkownicy mogą dołanczać kolekcje zdjęć z opisami na tablicy wirtualnej. 

8 Newsletter

Przy rejestracji do newslettera, Państwa adres internetowy zostanie wykorzystany w celach marketingowych, tak długo aż nie zrezygnujecie ze subskrypcji tego biuletynu. Rezygnacja możliwa jest w każdym momencie. Zgody na subskrypcję dokonujecie Państwo podczas procesu zamawiania, akceptując :

 Zamawiam Newsletter

Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie. Jeżeli nie chcecie go więcej otrzymywać, można wypisać się z niego, przy pomocy zawartego tam linku.

9 Informacja

Zgodnie z ustawą o chronie danych osobowych, posiadacie Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych, prawo ich poprawiania lub zastrzegania ich sobie. W razie pytań, prosimy o kontakt na adres: [email protected]

Ostatnio oglądane
Live Chat Live Chat