Reklamacje i zwroty

Poniżej znajdziecie Państwo warunki prawne i wymagania dotyczące odstąpienia od umowy.

Rezygnacja i warunki odstąpienia od umowy

Posiadacie Państwo prawo odstąpienia od umowy zakupu, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Aby skorzystać z tego prawa, musicie Państwo zawiadomić nas (lizengo GmbH &Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln, info@lizengo.pl, tel.: 022 - 292 2400) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy za pomocą listu poleconego, faxu lub e-mail. Można również skorzystać z załączonego formularza zwrotu, który nie jest jednak konieczny. Mążecie Państwo pobrać ten formularz na naszej stronie i przesłać na info@lizengo.pl. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości , ponieważ dzięki temu bezzwłocznie otrzymacie Państwo drogą e-mail, potwierdzenie Waszej rezygnacji.

Aby dotrzymać terminu odstępienia, wystarczy wysłać powyższą informację, przed upływem okresu zwrotu.

Sposoby zwrotu

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie płatności, jakie od Was otrzymaliśmy. Zostaną one Państwu przesłane w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Państwa Waszej rezygnacji. Do zwrotu używamy tej samej metody, jaką Państwo zastosowaliście przy wpłacie. Możemy odmówić zwrotu płatności, do czasu otrzymania towaru spowrotem. Towar należy przesłać niezwłocznie i nie później niż w terminie do 14 dni, od dnia rezygnacji z umowy. Termin jest zachowany, jeśli wysyłacie Państwo towar przed upływem okresu 14 dni.

Ponosicie Państwo koszty związane ze zwrotem. Są one oszacowane na 0,00 euro.

Możliwe jest obciążenie Państwa kosztami w  przypadku ewentualnego stwierdzenia przez nas  zmniejszenia się wartości towaru, wynikającej z nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

Ostatnio oglądane